EC FERTILIZER

Suda çözünebilir MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
Suda çözünebilir KÜKÜRT TRİOKSİT (SO3)

: > %16
: > %32

İTU – İYİ TARIM UYGULAMALARI

kapsamında, her türlü sera, topraksız tarım ve açık arazideki modern tarımsal uygulamalarda, MAGNEZYUM(Mg) ve KÜKÜRT(S) beslemesinde ve eksikliklerinin giderilmesinde, güvenle kullanılabilecek, ekonomik bir gübredir.

MAGNEZYUM (Mg) :
• Mg, dünyada var olan tüm bitkilerin yapraklarındaki yeşil rengi veren KLOROFİL hücresinin merkez atomu yani KALBİ’dir. Klorofil güneşten ışık enerjisini alıp, FOTOSENTEZ yaparak bitki için gerekli besinlerin üretilmesini sağlar.
• Mg, bitki bünyesindeki karbonhidratların (şeker ve nişasta), protein ve yağların sentezlenmesinde, depolanmasında ve taşınmasında etkilidir.
• Mg, bitki hücresi duvarlarının oluşumunda temel rol oynar.

 

Magnezyum Eksikliği belirtisi: Magnezyum bitki bünyesi içinde hızlı taşınabilen bir elementtir. Özellikle meyve oluşumu döneminde kendini gösterir. Eksikliği durumunda, alt bölgelerdeki yapraklardan, meyvelere doğru hızlı biçimde transfer edilir.
Alt bölgelerdeki yaşlı yaprakların damarları yeşil kalır, damarlar arası bölgeler sararır.

 

KÜKÜRT(S):
• Protein oluşumunda ve Azot(N) birleştirilmesinde etkendir.
• Yağ ve lipit oluşunda rol alır.
• Sülfat (SO4) formunda olduğundan, topraktan kök yardımı ile bitki bünyesine kolayca geçebilir.

Kükürt Eksikliği belirtisi: Kükürt eksikliği durumunda klorofil oluşumu etkilenir, kloroz-sararma görülür.
Üst bölgelerdeki yeni çıkan, genç yapraklardaki sararmalar şeklinde eksiklik belirtileri gözlenir.

Önemli Not : Bitkide Magnezyum ve Kükürt eksikliğinin belirtileri görülebilir seviyeye geldiğinde, ürün miktarı ve kalitesinde ciddi kayıplar oluşabilir. Bu eksiklik belirtileri görülmeden, toprağın hazırlanmasından hasada kadar geçen

sürede, gerekli miktarda  düzenli olarak kullanılmalıdır.